บทสัมภาษณ์ครูผู้สอน

นายชาญชัย ชำนาญเอื้อ
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์

นางสุนทร ธำรงโสตถิสกุล
ครูวิทยาฐานะ ครูเชียวชาญ
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์

นายกล้าเกลือ เวียงแก้ว
ครูคณิตศาสตร์
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์

ผอ.ประทุมทิพย์ ไพเราะ
ผอ.โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์

ชญานิศ เขื่อนควบ
ครูภาษาอังกฤษ
โรงเรียนจักคำคณาทรลำพูน จังหวัดลำพูน


บทสัมภาษณ์นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร

บทสัมภาษณ์นักเรียน 1

บทสัมภาษณ์นักเรียน 2

บทสัมภาษณ์นักเรียน 3

บทสัมภาษณ์นักเรียน 4

บทสัมภาษณ์นักเรียน 5

บทสัมภาษณ์นักเรียน 6


บทสัมภาษณ์ครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร รุ่นที่ 1

เทศบาลตำบลคอกกระบือ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลหางดง

เทศบาลตำบลช่องลม

โรงเรียนลานกระบือวิทยา

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ


บทสัมภาษณ์ครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร รุ่นที่ 2

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน

โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง

โรงเรียนเทศบาลตําบลวังผาง

โรงเรียนเทศบาลตําบลบางไผ่

โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านไทรงาม

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ