นายเกษมสุข ศรีพฤกษ์

สอนระดับ G1

ปริญญาตรีสังคมศึกษา

สังกัดโรงเรียนสันป่ายางหน่อม