นางสาวโสภิต หลีกเลี่ยง

สอนระดับ G4

ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สังกัดโรงเรียนสันป่ายางหน่อม