นางสาวกฤติมุข สุวรรณ

สอนระดับ G1

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์

ปริญญาโทบริหารการศึกษา

สังกัดโรงเรียนสันป่ายางหน่อม