โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร

[porto_fancytext fancytext_prefix=”การจัดการเรียนการสอนแบบโฟนิคส์ ” fancytext_suffix=” แบ่งออกเป็น 4 คลาส” strings_tickerspeed=”200″ fancytext_tag=”h1″ fancytext_effect=”ticker” ticker_show_items=”1″ fancytext_strings=”PHONEMICS &
PHONICS” fancytext_color=”#ffffff” ticker_background=”#0088cc” el_class=”short” strings_font_size=”30″]

การจัดชั้นเรียนและการกำหนดเนื้อหาของการเรียนการสอนแบบ Phonemics & Phonics เป็นการจัดการเรียนการสอนซึ่ง
“แตกต่าง” จากการสอนภาษาอังกฤษแบบเดิม โดยจัดตามขีดความสามารถของผู้เรียน

CLASS A
CLASS B
CLASS C
CLASS D

Phinemics & Phonics

การจัดชั้นเรียนและการกำหนดเนื้อหาของการเรียนการสอนแบบ Phinemics & Phonicsเป็นการจัดการเรียนการสอนซึ่ง แตกต่าง จากการสอนภาษาอังกฤษแบบเดิม
โดยจัดตามขีดความสามารถของผู้เรียนแลำกำหนดเนื้อหาจากง่ายไปหายาก
ใช้การสอนแบบทีม โดยจัดให้ครูแกนนำหลายสาขาวิชาที่ได้รับการอบรม
เข้าสอนพร้อมทั้งครูผู้ช่วย และครูผู้สอนแต่ละชั้นเรียนจะเป็นผู้ผลิตสื่อเองทั้งสิ้นและใช้เวลาเรียน ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ วันละ 50 นาที
พร้อมทั้งกิจกรรมเสริมต่างๆ โดยครูจัดแกนนำช่วยสอนในรูปแบบ
“เพื่อช่วยเพื่อน และ พี่ช่วยน้อง”
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการสอนที่ต่างออกไปจากเดิมทั้งสิ้น

การจัดเนื้อหาการเรียนการสอน

A13

Phonics ไม่ได้ยากอย่างที่คิด !

ทีมอาจารย์ผู้สอนแต่ละคลาส

ทีมอาจารย์สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง 4 โรงเรียน